RSS    .:::19.08.2018 :::.   

Rambler's Top100 Rambler's Top100

 

::::: Останні досягнення :::::

    Проголошення в серпні 1991року України незалежною суверенною державою відкрило реальні перспективи для подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму виробничих відносин, створення динамічного відкритого господарства ринкового типу з високим ступенем мотивації праці та соціальної орієнтованості, структурної збалансованості і організаційно-технологічної досконалості. Запорукою для успішного розв'язання цих завдань був досить високий індустріальний, аграрно-технічний, науковий та інтелектуальний потенціал України.

    Проте перехід від адміністративно-директивної економіки до ринкової, тобто до принципово іншої системи економічних координат, супроводжувався небувалою за рівнем економічною кризою. Одеська область, як і країна в цілому, зіткнулася зі спадом виробництва, зниженням життєвого рівня людей, інфляційними процесами, безробіттям. Криза охопила майже всі сфери людської діяльності - виробництво та ринок, виробничу та соціальну інфраструктуру, науку і освіту, охорону здоров'я та духовне життя. 

    Дані цього розділу свідчать, що лише, починаючи з аналізу підсумків 2000 року, можна констатувати деякі позитивні зрушення щодо стабілізації економіки області, які тривали і у 2001 році. 

    Для ілюстрації використовувались дані за 2000 рік та дані термінової статистичної звітності за 2001 рік, що пов'язано з неоднаковою періодичністю та строками розробки звітності.

Основні соціально-економічні показники

 

1990

1995

1998

1999

2000

2001

Основні фонди ( у фактичних цінах, на кінець року), млн. грн.

24,7*

523353*

41017

42565

 

  у тому числі виробничі

17,7*

359278*

24215

24787

 

 

Грошові доходи населення,
млн.грн.

5679,9*3

1122,0*

2351,0

2724,0

 

 

Індекс споживчих цін (за грудень у порівнянні з грудням попереднього року), %

281,7

120,0

119,2

125,8

 

Прибуток, млн. грн.

3182,3*

827,7

160,4

906,8

851,4*4

Продукція промисловості(у фактичних цінах), млн. грн.

6747

1375

2198

2617

3808,4

 

Продукція сільського господарства (у порівняних цінах 1996р.), млн. грн.

2208,9

1278,1

1221,4

1278,4

1259,6

 

  рослинництво

1033,9

661,1

677,3

730,0

694,6

 

  тваринництво

1175,0

617,0

544,1

548,4

565,0

 

Інвестиції в основний капітал (у порівняних цінах),млн. грн.

3014

674

519

602

845

 

Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків, тис.кв.м

791

401

288

296

269

 

Відправлення вантажів окремими видами транспорту, млн. т

192,4

77,5

46,9

46,4

43,7

 

Відправлення пасажирів транспортом загального користування, млн.тонн

731,8

342,4

335,9

303,6

304,4

 

Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн. грн.

2932,7

469,8

715,7

871,3

1112,4

 

Платні послуги населенню (у фактичних цінах), млн. грн.

602,4*

226,8

582,3

675,5

923,9

 

Зовнішньоторговельний оборот, млн.дол.США

618,5

1439,3

1638,4

1607,1

 

  експорт

246,3

1003,2

914,5

963,6

 

  імпорт

372,2

635,2

692,6

654,8

 

Кількість постійного населення (на кінець року), тис.осіб

2616,9

2568,1

2510,2

2492,0

2473,3

  у тому числі у віці:

молодшому за працездатний

594,4

555,2

509,3

488,3

468,1

       чоловіки

301,8

281,5

258,7

248,3

238,3

       жінки

292,6

273,7

250,6

240,0

229,8

працездатному

1501,8

1479,4

1457,0

1459,2

1465,2

       чоловіки

763,4

762,6

744,2

741,8

741,2

        жінки

738,4

716,8

712,8

717,4

724,0

 старшому за працездатний 

520,7

533,5

543,9

544,5

540,0

       чоловіки

154,7

155,0

168,1

172,0

173,5

       жінки

366,0

378,5

375,8

372,5

366,5

Природне збільшення, скорочення (-) населення, осіб

583

-15799

-14820

-16023

-17849

       на 1000 населення

0,2

-6,1

-5,8

-6,4

-7,2

Кількість зайнятих у всіх сфе-рах економічної діяльності, тис.осіб

1249,4

1127,3

1138,5

1111,6

1079,2

Кількість зареєстрованих без-робітних (на кінець року ), осіб

1788

12049

12771

15895

 

   у тому числі жінки

1345

8068

8463

10131

 

Середньомісячна заробітна

плата працівників, грн.

239,22

 крб.

65,74

146,17

182,54

235,78

 

__________________

* млрд.крб.

*3 млн.крб.

*4 Дані наведені згідно з новими стандартами бухгалтерського обліку - фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

 

Індекси основних соціально-економічних показників

 (відсотків до попереднього року )

 

1990

1995

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Грошові доходи населення

115,8

в 4,9р.

107,8

115,8

135,0

 

Прибуток

100,7

в 3,2р.

45,6

в 5,6р.

х

х

Продукція промисловості

100,0

105,1

134,0

103,4

90,2

 

Товари народного споживання

103,8

83,8

123,0

91,5

118,0

 

Продукція сільського господарства

99,2

81,9

104,7

98,5

 

Інвестиції в основний капітал

112,8

72,0

101,2

113,2

140,4

 

Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків

88,6

88,9

113,8

102,6

90,8

 

Відправлення вантажів окремими видами транспорту

84,9

100,3

80,7

98,9

94,2

 

Відправлення пасажирів транспортом загального користування

99,9

75,2

118,0

90,4

100,3

 

Роздрібний товарооборот

116,1

91,0

100,9

102,2

108,7

 

Платні послуги населенню

109,1

68,3

103,6

96,6

101,3

 

Зовнішньоторговельний оборот

88,9

113,8

98,1

х

Кількість постійного населення (на кінець року)

 99,8

 99,2

99,2

99,3

99,2

 

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності

98,7

110,8

100,8

97,6

97,1

 

Загальна кількість безробітних

98,7

180,7

106,0

124,5

 

Середньомісячна заробітна плата працівників (до грудня    попереднього року)

 

 

 

 

 

 

  номінальна

558,4

109,1

124,9

129,2

 

Дата оновлення : 15.03.2005

 
 

  
 

 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.