RSS    .:::19.08.2018 :::.   

Rambler's Top100 Rambler's Top100

 

:::::::::: Промисловість ::::::::::
Машинобудування та металообробка

Вступ та історична довідка
Машинобудування та металообробка
Паливна промисловість
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Медична промисловість
Легка промисловість
Харчова промисловість
    Машинобудування – одна із провідних галузей регіону, яка забезпечує потужній потенціал з виробництва високоточних верстатів, будівельних машин, засобів обчислювальної техніки, приладобудування, устаткування для легкої і харчової промисловості, сільськогосподарських машин. 

    Подальшого розвитку набула верстатобудівна галузь. Реалізація Програми верстатобудування на 1996–2000 роки дозволила забезпечити зростання обсягів виробництва на підприємствах верстатобудування у 1999 році на 66,4%, у 2001 році –на 8,6%.

    Одне із провідних, високотехнологічних підприємств галузі - ВАТ “Одеський завод поршневих кілець”, яке здійснює проектування і виробництво поршневих кілець для вітчизняних і закордонних двигунів автомобільної і сільськогосподарської техніки. 

    Завод повністю задовольняє потребу АПК України у поршневих кільцях для комбайнових і тракторних двигунів. Основні комплекти поршневих кілець пройшли державну сертифікацію.

    Після приватизації і зміни форми власності підприємство забезпечує постійне зростання обсягів виробництва, конкурентоспроможної продукції, високу рентабельність і прибутковість. За останні 5 років обсяг виробництва зріс на 76,4 відсотка. Весь приріст досягнуто головним чином за рахунок зростання продуктивності праці. У виробництво впроваджено понад 20 видів перспективних комплектів поршневих кілець.

    Підприємство самостійно, без залучення зовнішніх інвестицій технічно переозброює виробництво, впроваджує нові технології. На підприємстві вперше в Україні була розроблена та впроваджена у виробництво технологія виготовлення компресійних кілець із сталевої, спеціальної профільної стрічки. Це значно скоротило ливарне виробництво і механообробку.

    Продукція заводу неодноразово демонструвалася на різних виставках, у т.ч. міжнародних, відзначена дипломами міжнародного відкритого рейтингу популярності і якості товарів “Золота Фортуна”.

    Підприємство визнано переможцем міжнародних конкурсів “Якість – 2000”, “Якість – 2001”. Понад 60% продукції підприємства постачається на експорт у 20 країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

    Головним напрямком діяльності відкритого акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель” - єдиним на Україні виробником найсучасніших високотехнологічних волоконно–оптичних та мідних кабелів для телекомунікаційних мереж зв’язку. 

    За останні 12 років створені виробничі потужності для виготовлення широкої гамми волоконно–оптичних кабелів (ВОК).

    Використання сучасних технологій та високоякісних матеріалів дозволили вийти на світовий рівень якості ВОК, провести успішні випробування та отримати сертифікати відповідності Держкомзв’язку України.

    З метою розширення ринку збуту на підприємстві розроблені нові технологічні процеси та освоєні нові види кабельних виробів виготовлення ізольованих жил для кабелів з високою точністю на лініях NOKIA, скрутка пар IAN – кабелів з підтримкою стабільного шагу на машинах DSO – 40 і скрутка серцевників з окруткою машиною SCJ та інші.

    У липні 2001 року на заводі відкрився новий цех з виробництва волоконно – оптичних кабелів: ланкокабелів і радіочастотних кабелів з ізоляцією з піни.

    Підприємство нагороджено Міжнародною діамантовою зіркою якості, що свідчить про професіоналізм та високу якість продукції.

    Закрите акціонерне товариство “Кисеньмаш” відоме не тільки на Україні, а і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. 70 відсотків продукції, що виробляється на заводі експортується. Основним завданням підприємства є збільшення конкурентноздатності обладнання основної номенклатури, перехід до автоматизованих повітрярозподільних установок низького тиску. Так, на зміну установкам середнього тиску АК-06 (70 бар) прийшла установка низького тиску АК-1 (9 бар), яку оснастили мікропроцесорною системою автоматичного регулювання. Установка зібрана у вигляді згрупованих модулів, з габаритами стандартних контейнерів, що дозволило скоротити терміни монтажу на місті експлуатації і введення в дію. Планується випуск аналогічних азотних установок.

    Результатом творчих зусиль стало висунення колективу цього підприємства на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

    Оснащене кращим технологічним обладнанням і зорієнтоване на вирішення складних технічних завдань з реалізації повномасштабного виробництва об’єктів високих технологій відкрите акціонерне товариство “Мікрон” протягом своєї тридцятирічної історії успішно виробляє широку номенклатуру металорізальних і спеціальних верстатів, нестандартного технологічного обладнання, вузлів, механізмів, заслужено посідає провідне місце в рейтингу національного верстатобудування. Розробку, проектування та впровадження у виробництво виробів на підприємстві здійснює персонал високої кваліфікації за допомогою сучасних методів проектування і підготовки виробництва.

    У 1999 році рішенням науково–експертної ради Національної програми "Лідери ХХI століття" трьом видам продукції ВАТ «Мікрон» присвоєно загальнонаціональну громадську нагороду «Вища проба».

далі [паливна промисловість]

Дата оновлення : 15.03.2005

 
 

  
 

 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.